מידע לנוסע יומן מסע צדיקים באוקראינה ישועות מספרות גן סופיה רבי נחמן  
אמרות | מוקד תפילות וברכות | קדיש | בניית בית מדרש | כתיבת ספר תורה | תרומות | רבנים ממליצים | קישורים | צור קשר
שלח לחבר צדיקים באוקראינה
רבי ישראל הבעל שם טוב

רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, נולד לאביו הצדיק הנסתר ר' אליעזר  ולאימו הצדקת  שרה בי"ח באלול בשנת תנ"ח (1689) בערך, בעיר אקופ , בפודוליה.
תקופה ארוכה חיו הוריו בלא זרע בר קיימא עד שנפקדו. הם הרבו תפילות. וקיימו במסירות נפש מצות הכנסת אורחים ועמדו בניסיונות חוזרים ונשנים במצווה זו ועמדו בכולם, ובשמיים הוחלט לקבל את תפילתם ולהעניק להם את בנם. קטרג הס"מ ורצה לנסותם בעצמו, אליהו הנביא לא הסכים ואמר שהוא ינסה אותם במקומו. בעיצומה של שבת ניצב אליהו הנביא בביתם בדמות עני במקלו ובתרמילו ונראה כמי שמחלל את השבת (אחרת מהיכן הגיע בעיצומה של השבת),  למרות זאת, קיבלו אותו בסבר פנים יפות, וארחו אותו במשך השבת. בצאת השבת התגלה אליהו הנביא  לר' אליעזר והודיעו כי עמד בניסיון, וכעת הוא ואשתו יזכו לבן שיאיר את שמי העולם היהודי- ישראל.
הבעש"ט התייתם מהוריו בגיל חמש. חיי נעוריו של רבי ישראל הבעל שם טוב עטופים סוד, ואין בידינו נתונים ביוגראפיים מוסמכים. לפי האגדה נטה בימי ילדותו להתבודדות, והיה מתייחד עם קונו בשדות וביערות. שנים רבות שימש שומר בית-המדרש ועוזר למלמד דרדקי. בהיותו כבן עשרים נשא אישה, את אחותו של רבי אברהם גרשון מקיטוב.
רבי אדם בעל שם, שהיה ראש הצדיקים הנסתרים העריך את הבעש"ט מאוד והעניק לו כתבי וסתרי תורה עילאין  הבעש"ט למד תורה בסתר, וקנה לעצמו ידיעות רבות בנגלה ובנסתר. עד "התגלותו" התאמץ להסתיר את ידיעותיו ולהסוות את הליכותיו. מקובל כי הנביא  אחיה השלוני היה נגלה לבעש"ט ומלמדו תורה.
זמן מה היה סובב בערי פודוליה, ווהלין וגליציה ובכפריהן, והיה מרפא חולים ועוזר לנזקקים לו בתפילות ובקמעות, מה שפרסם את שמו לתהילה, בייחוד בין המוני העם. בשנת ת"ק בערך השתקע במעז'בוז', בה קבע את בית-מדרשו. אליו נהרו מעריציו הרבים מקרוב ומרחוק, ובה ייסד יחד עם תלמידיו הגדולים את תנועת החסידות, שעיקרי רעיונותיה ודרכיה נקבעו על ידו. עם פטירתו כבר הגיע מספר החסידים לעשרת אלפים בערך.
הבעש"ט לא חיבר ספרים. משנתו ידועה לנו מתוך ספרי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, בייחוד מתוך ספריו של רבי יעקב יוסף מפולנאה ונכדו בעל "הדגל מחנה אפרים".
בין תלמידיו: ר' נחמן מהורודנקא, ר' זאב קיציס, ר' פינחס מקוריץ', ר' יהודה לייב "המוכיח" מפולנאה, המגיד ממזריטש ועוד... .
דברי תורתו לוקטו בכמה ספרי לקט, וכונסו בשלמותם מתוך כל מקורותיהם מסודרים לפי ענייניהם בספר גדול, בן שני כרכים "ספר בעל שם טוב" (לודז תרצ"ח) מאת שמעון מנחם מנדיל, שו"ב מגאווארטשאוו
הבעש"ט נפטר במעז'בוז' בחג שבועות ת"כ (1760) והניח אחריו בן יחיד, ר' צבי ובת אדל . לפני פטירתו חזר מספר פעמים על הפסוק: "אל תבואני רגל גאווה"

הבעל שם טוב
אני איש פלא ונשמתי היא פלא גדול *  אני נהר המטהר מכל הכתמים *  מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם *  ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור *  אצלי אף אחד לא הפסיד *  על כל אחד מאנשי שלומנו אומר הקדוש ברוך הוא ישראל אשר בך אתפאר *  ראש השנה שלי עולה על הכל *  מי שהיה אצלי בראש השנה ראוי שישמח כל השנה *  כל העולם תלוי בראש השנה שלי *  האש שלי תוקד עד ביאת המשיח *  התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל *  מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד *  אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן * 
דף הבית | אמרות | מוקד תפילות וברכות | קדיש | בניית בית מדרש | כתיבת ספר תורה | תרומות | רבנים ממליצים | קישורים |
צור קשר | מידע לנוסע | יומן מסע | צדיקים באוקראינה | ישועות מספרות | גן סופיה | רבי נחמן |
           עיצוב האתר נתרם ע"י נועם דויד            3max.co.il - בניית אתרים באינטרנט קידום אתרים במנועי חיפוש :מערכת הניהול נתרמה על ידי כל הזכויות שמורת לבית מדרש נחל חיים כפר יונה ©